Нийгмийн сүлжээ

Нийгмийн сүлжээ нь хамгийн бага зардлаар хамгийн хүртээмжтэй сурталчилгаа түгээх боломж юм.


Social Media Marketing │ Сошиал медиа маркетинг :

Танай байгууллага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний Facebook, Twitter, Youtube дэх албан ёсны хуудсыг нээн ажиллуулж зорилтот хэрэглэгчидтэйгээ байнгын холбоо тогтоох боломжийг бүрдүүлнэ. Сошиал медиа ашиглан сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна.

Online Marketing │ Онлайн маркетинг:

Интернэтээр дамжуулан маркетинг сурталчилгааны мессэжийг богино хугацаанд үр дүнтэй байдлаар олон нийтэд түгээнэ. Зорилтот хэрэглэгчдийн онцлог, маркетингийн зорилгоос хамаарч вэб сайт, и-мэйл маркетинг, сошиал медиаг цогцоор нь ашиглан сурталчилгааны мессэжийг онлайн хэлбэрээр түгээнэ.

E-Mail marketing │ И-Мэйл маркетинг:

И-Мэйлээр мэдээлэл хүргэх үйлчилгээг эргэх холбоотойгоор зохион байгуулж сошиал медиатай уялдуулан үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

Mobile Marketing │ Мобайл маркетинг:

Гар утасны аппликейшн, мессэж, QR код зэргийг ашиглан зорилтот хэрэглэгчдэд сурталчилгааг хүргэнэ.

Бидний тухай

Бидний тухай

Маркетингийн үйл ажиллагаа нь аливаа бизнесийн байгууллагын хувьд бизнесээ өргөжүүлж, зах зээл дээр амжилттай, урт удаан хугацаанд оршин тогтнох, тогтвортой өсөлтийг хангахын үндэс нь болдог.

Бид юу хийдэг вэ

Бид юу хийдэг вэ

Бид харилцагч үйлчлүүлэгчдийнхээ зорилгыг нэн түрүүн тавьж тэдэнд хамгийн оновчтой, үр дүнтэй хэлбэрээр зорилтот зах зээлтэйгээ харилцахад нь тусална.

Бидний үйлчилгээ

Бидний үйлчилгээ

Реклам сурталчилгаа, Олон нийтийн харилцаа, Брэнд, Маркетинг, Дизайн эх бэлтгэлийн үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлнэ.